Van der Toorn advocaten verzorgt onder de naam “de Kroon Opleidingen” juridische cursussen en trainingen.

Afhankelijk van de wens en de behoefte van de opdrachtgever worden een- of meerdaagse cursussen en/of trainingen samengesteld en verzorgd. De cursussen en/of trainingen worden zowel “in company” als extern verzorgd. Gestreefd wordt naar een interactieve rol voor de cursist tijdens de cursus of training. Zo kan een rollenspel onderdeel uitmaken van een cursus of training.

De Kroon Opleidingen maakt gebruik van in de praktijk werkzame docenten met een academische achtergrond. Te denken valt daarbij aan b.v. rechters, psychologen, psychiaters, advocaten, dramadocenten en officieren van justitie. De combinatie van op maat verzorgde cursussen en/of trainingen met docenten uit de praktijk staat dan ook garant voor een kwalitatief hoog niveau van de cursus/of training. De Kroon Opleiding rekent o.a. meerdere politieregio’s tot haar klantenkring.

Cursussen en trainingen die inmiddels met succes zijn verzorgd zijn o.a.

 • Actualiteiten strafrecht en strafvorderingen;
 • Mensenhandel;
 • Actualiteiten vreemdelingen- en asielrecht;
 • Compareren voor de rechtbank door opsporingsambtenaren (getuigenverhoor);
 • Jeugdstraf(proces)recht;
 • Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz);
 • Plukze-wetgeving (artikel 36 e wetboek van strafrecht)
 • Binnentredingsbevoegdheden;
 • Strafvorderlijke inbeslagname;
 • DNA-wetgeving;
 • Identificatieplicht/privacywetgeving;
 • Bijzondere wetten;

Voor informatie over cursussen en/of trainingen kunt u gebruik maken van de contactgegevens van Van der Toorn advocaten.