Van der Toorn advocaten doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Wij zullen dan samen proberen om uw ontevredenheid weg te nemen en voor zover nodig daaruit lering trekken voor de toekomst. U kunt uw ontevredenheid in eerste instantie uiten bij uw behandelend advocaat. Zou u daar geen prijs meer opstellen dan kunt u contact opnemen met een andere advocaat binnen onze praktijk. Komen wij er onderling toch niet uit dan kan bemiddeling verzocht worden van de Deken van de Raad van Roezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Roermond. Blijft U ontevreden omdat u de uitkomst van de bemiddeling onbevredigend blijft vinden dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de Deken van de Raad van Toezicht.

Van der Toorn advocaten is lange tijd aangesloten geweest bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze commissie ressorteert onder de Stichting Geschillencommissie voor consumentenzaken en die voor beroep en bedrijf te ’s-Gravenhage. Omdat wij de indruk hebben dat aangebrachte geschillen niet objectief worden behandeld en wellicht de commissie niet voldoende is toegerust om geschillen met betrekking tot de advocatuur goed te kunnen beoordelen, hebben wij besloten niet meer deel te nemen aan de klachten- en geschillenregeling advocatuur van deze stichting. Tenslotte geldt dat onze dienstverlening onder tuchtrechtelijke regels vallen waaraan wij dan de voorkeur geven.