Mevrouw mr. (K)arin P.E. van Tulden (1985)
Beediging: 2008

Studeerde Nederlands recht met als afstudeerrichting privaatrecht. Heeft na haar studie enige tijd gewerkt als juridisch medewerkster bij Jurafoon te Maastricht. Sedert januari 2008 is zij als advocate werkzaam. Zij heeft zich gespecialiseerd in het asiel- en vreemdelingenrecht. Daarnaast is zij werkzaam op het terrein van het sociaal verzekeringsrecht, het strafrecht en het personen- en familierecht.

Email: karin@vandertoornadvocaten.nl

Mr.drs. A(rie) van der Toorn (1953).
Beediging: 1997

Was allround politieman bij de gemeente politie ’s-Gravenhage, volgde vervolgens de officiersopleiding van de Nederlandse Politie Academie te Apeldoorn. Studeerde Nederlands recht in het bijzonder strafrecht en criminologie. Is als waarnemend korpschef werkzaam geweest bij de gemeentepolitie Goes en daarna o.a. als recherchechef bij de gemeentepolitie Eindhoven, later de regiopolitie Brabant Zuid Oost. Is gedurende een stageperiode van 2 jaar werkzaam geweest bij de rechtbank Roermond en heeft zich 1997 als zelfstandig advocaat in Roermond gevestigd. Volgde nadien de specialisatieopleiding strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en specialistische opleidingen op het gebied van asiel- en vreemdelingenrecht. Is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Vereniging asieladvocaten en –juristen Nederland.

Email: arie@vandertoornadvocaten.nl

Mevrouw mr. S(uzan) Jongen (1985)
Beediging: 2010

Studeerde Nederlands recht met als afstudeerrichting privaatrecht. Heeft na haar studie enige tijd als juridisch medewerkster bij Jurofoon te Maastricht en als jurist bij Agin Otten Gerechtsdeurwaarders te Heerlen en nadien bij de afdeling huurrecht en algemeen van ARAG Rechtsbijstand te Leusden gewerkt. Sedert 2013 is zij werkzaam geweest als advocate bij Salvador Ingelse advocaten te Maastricht. Naast het personen- en familierecht is zij werkzaam op het terrein van het strafrecht, huurrecht en arbeidsrecht.

Email: suzan@vandertoornadvocaten.nl