Mevrouw mr. K(arin) P.E. van Tulden (1985)
Beediging: 2008

Karin studeerde Nederlands recht met als afstudeerrichting privaatrecht. Zij heeft na haar studie enige tijd gewerkt als juridisch medewerkster bij Jurafoon te Maastricht. Sinds januari 2008 is zij als advocate werkzaam. Zij heeft zich gespecialiseerd in het asiel- en vreemdelingenrecht. Daarnaast is zij werkzaam op het terrein van het Personen- en familierecht, strafrecht en sociaal zekerheidsrecht.

Email: karin@vandertoornadvocaten.nl

Mr.drs. A(rie) van der Toorn (1953).
Beediging: 1997

Arie was allround politieman bij de gemeente politie ’s-Gravenhage en volgde vervolgens de officiersopleiding van de Nederlandse Politie Academie te Apeldoorn. Hij studeerde Nederlands recht in het bijzonder strafrecht en criminologie. Hij is als waarnemend korpschef werkzaam geweest bij de gemeentepolitie Goes en daarna o.a. als recherchechef bij de gemeentepolitie Eindhoven, later de regiopolitie Brabant Zuid Oost. Arie is gedurende een stageperiode van 2 jaar werkzaam geweest bij de rechtbank Roermond en heeft zich in 1997 als zelfstandig advocaat in Roermond gevestigd. Nadien volgde hij de specialisatieopleiding strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten alsook specialistische opleidingen op het gebied van asiel- en vreemdelingenrecht. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Vereniging asieladvocaten en –juristen Nederland.

Email: arie@vandertoornadvocaten.nl

Mevrouw mr. S(uzan) Jongen (1985)
Beediging: 2013

Suzan studeerde Nederlands recht met als afstudeerrichting privaatrecht. Zij heeft na haar studie enige tijd gewerkt als juridisch medewerkster bij Jurofoon te Maastricht, vervolgens als jurist bij Agin Otten Gerechtsdeurwaarders te Heerlen en nadien bij de afdeling huurrecht en algemeen van ARAG Rechtsbijstand te Leusden. Sinds 2013 is zij werkzaam geweest als advocate bij Salvador Ingelse advocaten te Maastricht en sinds 2016 verbonden aan dit kantoor. Naast het Personen- en familierecht is zij werkzaam op het terrein van het strafrecht, huurrecht en arbeidsrecht.

Email: suzan@vandertoornadvocaten.nl