Van der Toorn Advocaten 

Van der Toorn Advocaten is gevestigd aan de Willem II singel 72 in Roermond, recht tegenover het gerechtsgebouw. In onze laagdrempelige praktijk, waar cliënt zich onmiddellijk op hun gemak voelen. Informeel in de contacten en sterk in de inhoud. Omdat wij een heldere aanpak en juridische professionaliteit garanderen, nemen wij alleen zaken aan waar wij goed in zijn. Wij zijn gespecialiseerd in asiel- en vreemdelingenrecht, strafrecht en personen- en familierecht. 

 

Van der Toorn Advocaten helpt bij diverse juridische problemen 

Heeft u juridische problemen en komt u er niet uit met de tegenpartij? U heeft bijvoorbeeld een dagvaarding ontvangen. Of u bent het niet eens met de beslissing over uw verblijfsvergunning. Schakel de hulp in van Van der Toorn Advocaten. We doen er alles aan om uw belangen te behartigen. Soms kan dat alleen door het bewaken van de procesgang. Bij een gang naar de rechter denkt u waarschijnlijk aan winnen. Maar niemand kan u garanties geven over de toekomst. Door onze rechtskundige begeleiding kunnen we juridische procedures voorkomen. 

 

Maatregelen Coronavirus en gevolgen voor ons kantoor

Zoals bekend zijn er sinds zondag 15 maart 2020 een heel aantal maatregelen afgekondigd om de verdere verspreiding van Corona tegen te gaan. Als gevolg hiervan zullen de rechtbanken sluiten, zullen er enkel de hoogstnodige zittingen plaatsvinden en ook de IND zal (zowel in reguliere als asielzaken) geen gehoren meer laten plaatsvinden. Hetgeen schriftelijk kan worden afgedaan zal, naar het zich verluidt, nog wel worden gedaan. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor onze praktijk en wij stellen u hiervan graag op de hoogte.

Wij zullen dan ook met ingang van 17 maart 2020 beperkter aanwezig zijn op kantoor en proberen zoveel mogelijk van uit thuis te werken. Wel zullen wij telefonisch en per email tijdens kantooruren (9:00 – 12:30 uur en van 13:30 – 17:00 uur) bereikbaar blijven. Wij willen u dan ook vragen om zoveel mogelijk telefonisch, dan wel per email, contact met ons kantoor op te nemen. Wij zullen ons best doen u zo snel mogelijk te woord te staan dan wel op een later moment contact opnemen. Waar in uw zaak een bespreking of zitting gepland stond zal één van onze medewerkers contact met u opnemen om de gevolgen hiervan met u te bespreken zodra hierover iets meer bekend is. Mocht u reeds nu vragen hebben dan kunt u ook daarover telefonisch, dan wel per email, contact met ons opnemen.

Wij wensen iedereen voor nu het allerbeste en uiteraard een goede gezondheid!

Team Van der Toorn Advocaten